Dit proces kan worden beschreven in verschillende stappen:

1. Comprimering van lucht: Lucht wordt uit de omgeving gehaald en ondergaat een compressieproces. De compressie van lucht gebeurt met behulp van compressoren of pompen, die de luchtdruk verhogen. Als gevolg hiervan wordt mechanische energie omgezet in potentiële energie van de lucht.

2. Opslag van gecomprimeerde lucht: De gecomprimeerde lucht wordt opgeslagen in flessen (bijv. gasflessen) of speciale tanks en cilinders onder hoge druk. De tank is voorzien van een regelklep die de lucht op het juiste moment vrijgeeft. De tanks kunnen worden losgekoppeld of aangesloten en zowel ondergronds als bovengronds worden opgeslagen.

3. Vrijgave van lucht: Wanneer elektrische energie nodig is, laat de regelklep de lucht uit de tank ontsnappen. De lucht, die onder hoge druk wordt vrijgegeven, stroomt door een kanaal of mondstuk, wat resulteert in expansie. Deze expansie zorgt voor de roterende beweging van een turbine, ventilator of pneumatische motor.

4. Rotatie van de turbine(s), ventilator(b) of pneumatische motor(c): De roterende beweging van de lucht drijft de turbine of motor aan, wat resulteert in de rotatie van de generatorrotor. De rotatie van de rotor genereert mechanische energie, die door de generator wordt omgezet in elektrische energie. De generator maakt gebruik van elektromagnetische verschijnselen om elektrische stroom te genereren die beschikbaar is voor gebruik.

Het gebruik van pneumatische energie in verschillende sectoren van de industrie en transport biedt vele voordelen. Hier zijn er een paar:

1. Flexibiliteit: Pneumatische energie biedt grote flexibiliteit, omdat het gemakkelijk kan worden getransporteerd en opgeslagen in flessen of tanks. Het kan ook worden toegepast in verschillende toepassingen, van eenvoudige pneumatische gereedschappen tot complexe automatiseringssystemen.

2. Veiligheid: Pneumatische energie is veilig in gebruik, omdat er geen risico is op vonken of explosies, wat vooral belangrijk is in werkomgevingen waar de aanwezigheid van ontvlambare materialen of stoffen gevaarlijk is.

3. Betrouwbaarheid: Systemen gebaseerd op pneumatische energie zijn vaak betrouwbaarder dan andere systemen, omdat ze niet gevoelig zijn voor spanningsfluctuaties of spanningspieken. Bovendien is reparatie en vervanging van pneumatische onderdelen meestal eenvoudiger en goedkoper in geval van storingen.

4. Gemakkelijk in gebruik: Pneumatische systemen zijn relatief eenvoudig in gebruik en onderhoud. Het is eenvoudig om de luchtdruk te controleren en aan te passen, en versleten of beschadigde onderdelen kunnen gemakkelijk worden vervangen.

5. Energiebesparing: Pneumatische energie kan efficiënt worden gebruikt om verschillende gereedschappen en apparaten van stroom te voorzien, wat kan leiden tot energiebesparing. Bovendien wordt pneumatische energie teruggewonnen in het proces van conversie van pneumatische naar elektrische energie, wat de algehele efficiëntie van het systeem verhoogt.

6. Veelzijdigheid: Pneumatische energie kan worden gebruikt in een breed scala van toepassingen, van het aandrijven van gereedschap en machines tot het verplaatsen en hanteren van voorwerpen. Het kan ook worden toegepast in verschillende industrieën, zoals de auto-industrie, productie, bouw en transport.

7. 7. Hoge vermogen: Pneumatische energie kan een hoog vermogen leveren, wat vooral handig is voor veeleisende taken zoals het aandrijven van zware machines of apparatuur. Hierdoor kunnen pneumatische systemen effectief omgaan met grote belastingen en de benodigde kracht leveren.

8. Stil werken: In vergelijking met andere aandrijfmethoden, zoals verbrandingsmotoren, is pneumatische energie veel stiller in gebruik. Dit is belangrijk in omgevingen waar geluid moet worden vermeden, zoals laboratoria of woongebieden.

9. Schaalbaarheid: Pneumatische energie is gemakkelijk schaalbaar, wat betekent dat het kan worden aangepast aan verschillende behoeften en vereisten. De hoeveelheid samengeperste lucht, druk en stroomsnelheid kunnen worden gecontroleerd om optimale prestaties te bereiken.

10. Lage exploitatiekosten: Over het algemeen hebben pneumatische systemen lagere exploitatiekosten in vergelijking met andere energiebronnen. Lucht is algemeen verkrijgbaar en goedkoper dan andere brandstoffen, en het pneumatische systeem zelf vereist minder onderhoud en vervangingsonderdelen.

11. Milieuvriendelijkheid: Pneumatische energie is milieuvriendelijker dan sommige andere energiebronnen, zoals fossiele brandstoffen. Het produceert geen uitlaatgassen of giftige stoffen, wat bijdraagt aan een verminderde negatieve impact op het milieu.

12. Veiligheid voor werknemers: Pneumatische energie is veilig voor werknemers, omdat er geen risico is op elektrische schokken. Bovendien is er bij luchtlekkages geen risico op brand of explosie.

13. Duurzaamheid: Pneumatische systemen staan bekend om hun duurzaamheid en betrouwbaarheid. Pneumatische onderdelen zijn bestand tegen slijtage, corrosie en andere beschadigingen, wat resulteert in een langere levensduur van het systeem.

14. Procesveiligheid: Pneumatische energie maakt nauwkeurige controle van beweging en kracht mogelijk, wat vooral belangrijk is voor processen die delicate en nauwkeurige manipulatie van objecten vereisen. Pneumatische systemen worden vaak gebruikt in geautomatiseerde productieprocessen waarbij het waarborgen van veiligheid essentieel is.

15. Weerbestendigheid: Pneumatische energie is bestand tegen weersomstandigheden zoals vochtigheid of lage temperaturen. Daarom worden pneumatische systemen vaak gebruikt in uitdagende omgevingen zoals de scheepvaartindustrie of de petrochemische industrie.

16. Snelle reactietijd: Pneumatische systemen reageren snel op veranderingen in de besturingssignalen. Lucht kan gemakkelijk worden gereguleerd, waardoor direct kan worden gereageerd op commando’s en veranderingen in werkomstandigheden.

17. Lichtgewicht: Pneumatische onderdelen zijn doorgaans lichter dan hun mechanische of hydraulische tegenhangers. Dit lage gewicht vergemakkelijkt de installatie en manipulatie van het pneumatische systeem, vooral bij bewegende toepassingen.

18. Eenvoudige constructie: Pneumatische systemen zijn over het algemeen eenvoudiger in constructie dan hydraulische of elektrische systemen. Ze bestaan uit enkele basiscomponenten zoals een compressor, een tank, kleppen en leidingen. Deze eenvoud vergemakkelijkt de installatie, het onderhoud en de reparatie.

19. Compatibiliteit: Pneumatische energie is compatibel met andere technologieën, waardoor het eenvoudig kan worden geïntegreerd met andere systemen of apparaten. Bijvoorbeeld, een pneumatisch systeem kan eenvoudig worden aangestuurd met behulp van elektrische relais of PLC-controllers.

20. Beperkte neveneffecten: Pneumatische energie is geurloos, onzichtbaar en laat geen sporen achter, wat resulteert in beperkte neveneffecten in productieprocessen of objectmanipulatie. Pneumatische energie is bestand tegen overbelasting, waardoor pneumatische systemen kunnen werken onder zware omstandigheden, zoals zware belastingen of frequente belastingsveranderingen.

21. Gemakkelijke toegang tot gereedschap en reserveonderdelen: Pneumatisch gereedschap en reserveonderdelen zijn wijd verkrijgbaar en gemakkelijk verkrijgbaar op de markt. Dit vergemakkelijkt het onderhoud en de reparatie van pneumatische systemen.

22. Mogelijkheid tot energieterugwinning: Pneumatische energie kan worden teruggewonnen en gebruikt in het regeneratieproces, wat bijdraagt aan een grotere energie-efficiëntie van het systeem.

23. Veiligheid van de operators: Pneumatische energie is veilig in gebruik, omdat er geen risico is op elektrische schokken. Dit is vooral belangrijk bij het werken in vochtige of natte omgevingen, waar er een risico op elektrische schok is.

24. Veiligheid bij storingen: In geval van een storing in het pneumatische systeem, is de lucht veilig en vormt geen gevaar voor operators of het milieu. In tegenstelling tot andere energiebronnen, zoals fossiele brandstoffen, is er geen risico op lekkage van giftige stoffen of brand.

25. Lage onderhoudskosten: Pneumatische systemen hebben over het algemeen lagere onderhoudskosten in vergelijking met andere technologieën. Pneumatische onderdelen zijn bestand tegen slijtage en hebben een lange levensduur, waardoor er minder reparaties en vervangingen nodig zijn.

En nog veel meer…

Deze voordelen maken pneumatische energie een aantrekkelijke oplossing in veel verschillende industrieën en sectoren. De betrouwbaarheid, flexibiliteit en veiligheid maken het een populaire keuze voor veel bedrijven.

Is het mogelijk om pneumatische stations te creëren die niet alleen pneumatische energie omzetten in elektrische energie, maar ook pneumatische energie kunnen kopen en verkopen?

Ja, door het toevoegen van de juiste interface of adapter kunnen stations lucht produceren met verschillende specificaties voor verschillende toepassingen, zoals medische toepassingen.

In ziekenhuizen is schone lucht van cruciaal belang, omdat het de veiligheid van patiënten en medisch personeel beïnvloedt. Pneumatische stations kunnen worden uitgerust met geschikte luchtfilters en luchtontvochtigers die verontreinigingen en vocht verwijderen, waardoor schone en droge lucht wordt gegarandeerd.

Met deze oplossing kunnen ziekenhuizen profiteren van de voordelen van energieterugwinnende pneumatische stations, terwijl ze tegelijkertijd veilige en schone lucht leveren voor hun medische toepassingen. Dit innovatieve concept kan bijdragen aan een verbeterde kwaliteit van de gezondheidszorg en de veiligheid van patiënten waarborgen.

Kortom, pneumatische stations met energieterugwinning kunnen niet alleen pneumatische energie kopen en verkopen, maar ook omzetten in elektrische energie. Dit is een innovatieve oplossing die een efficiënt gebruik van pneumatische energie mogelijk maakt en kan bijdragen aan energiebesparing.

Deze oplossing kan voordelen bieden, niet alleen in de genoemde sectoren, maar ook in andere gebieden die afhankelijk zijn van elektrische energie. Het opslaan van energie in de vorm van kinetische en pneumatische energie kan bijdragen aan meer flexibiliteit en efficiëntie in het gebruik van energie, wat essentieel is voor duurzame ontwikkeling en het behalen van doelstellingen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Het is echter belangrijk op te merken dat het proces van het omzetten van pneumatische energie in elektrische energie gepaard kan gaan met bepaalde energieverliezen. Daarom is het belangrijk om de juiste analyses en beoordelingen van energie-efficiëntie uit te voeren om te bepalen of een dergelijk systeem rendabel en efficiënt is voor een bepaald pneumatisch station. Op een niet-conventionele manier is het mogelijk om de verliezen tot een minimum te beperken.

Het opslaan van elektrische energie door middel van drievoudige conversie.
Technische tekening

Patryk Lubomski ELSTROM 2.02.2024

Het opslaan van elektrische energie door middel van drievoudige conversie.
Octrooiaanspraak

Patryk Lubomski ELSTROM 2.02.024


Het patent is beschermd in de Republiek Polen, evenals op het niveau van de Europese Unie, en zal internationaal beschermd worden.

De eigenaar is Patryk Lubomski, die actief is onder de naam „ELSTROM” in België.

www.elstrom.be
Truilingenstraat 54
3891 Buvingen
Belgie

BTW BE0787629607
info@elstrom.be / plubomski90@gmail.com

Voor elk gebruik van het patent zonder toestemming zullen claims worden ingediend wegens schending van het recht op registratie van een gebruiksmodel.